مقالات و نوشته های اخیر

مقاله معرفی جنگ ستارگان

جنگ ستارگان ؛ نبرد خوبی و بدی اینبار در فضای بیکران ! در جای که زمین خانه ی سبز و آبی ما نیست ولی انسان ها با عنوان های همچون جدای ؛ سیت و... دسته بندی شده اند تی وی یا بررسی میکند

بیشتر بخوانید »