درسیشیمیکنکور

مرور نکات فصل اول شیمی دهم

فصل اول شیمی دهم یکی از فصول مهم و پایه ای کل شیمی دبیرستان است .

در این مقاله سعی شده است بر اساس آزمون سراسری کنکور 98 در حوزه درس شیمی نکات مهم و اساسی فصل اول شیمی دهم را برای شما عزیزان کنکوری آماده و تدوین کنیم این مطالب و نکات میتواند شما را در رسیدن به رتبه ها و رشته های مورد علاقه در کنکور کمک کند همچنین مولف و نویسنده این نکات دکتر فاضل قهرمانی فرد عزیز هستند که از زحمات ایشون متشکریم و مطالبشون رو در تی وی یا بازنشر داده ایم.

امروز در این مقاله به سرتیتر های زیر نگاهی خواهیم داشت :

نکاتی جالب درباره مهبانگ (Big Bang)

نکات کنکوری پیرامون ایزوتوپ ها

نکات مربوط به عنصر تکنسیم

نکات خطوط طیفی نشری چند عنصر

نکات و مثالهایی از کوانتومی بودن

نکات مربوط به عدد کوانتومی اصلی (n)

نکات عدد کوانتومی اوربیتالی(l)

نکته مشاوره ای : درصد قابل قبول در شیمی کنکور۹۸

قهرمانی 300x200 - مرور نکات فصل اول شیمی دهم

نکاتی جالب درباره مهبانگ (Big Bang)

✔️مهبانگ فرضیه ای است که چگونگی پیدایش بخش مادی جهان هستی و آغاز همه چیز کیهان (فضا، زمان و سازنده های ماده در آن) را توضیح می دهد.

✔️پیش از مهبانگ قابل تصور و توصیف نیست زیرا زمان وجود نداشته است! فضا و زمان همواره با یکدیگر توصیف می شوند به گونه ای که اینشتین آن را پیوستار فضا-زمان نامیده است. در واقع هنگامی که زمان آغاز شد فضا شروع به انبساط نمود یا هنگامی که فضا خلق شد زمان جریان یافت.

✔️ساعت کیهانی حدود ۱۳/۷ میلیارد سال پیش در توپ آتشین و بسیار بسیار چگال که در آن ماده و پادماده از انرژی ساخته شدند شروع به تیک تاک کرد. این توپ به تدریج منبسط و سرد شد به طوریکه هم اکنون نیز در حال انبساط و سرد شدن است. در پایان سومین دقیقه ماده اولیه همه موادی که امروزه پیرامون ماست (سه عنصر آغازین: هیدروژن، هلیم و لیتیم) ساخته شده است

نکات کنکوری پیرامون ایزوتوپ ها

به اتم های یک عنصر که تعداد پروتون یکسان ولی تعداد نوترون متفاوتی دارند ایزوتوپ گفته می شود. ایزوتوپهای یک عنصر تفاوت و تشابهاتی باهم دارند که در زیر لیست شده اند.

تفاوتها:

➕تعداد نوترونها
➕عدد جرمی
➕جرم اتمی
➕درصد فراوانی
➕پایداری در طبیعت
➕نیمه عمر
➕برخی خواص وابسته به جرم مثل نقطه ذوب و جوش و چگالی و ….
➕واکنش پذیری هسته ای

تشابهات

➕موقعیت (خانه) در جدول تناوبی
➕عدد اتمی
➕تعداد پروتون
➕تعداد الکترون
➕خواص شیمیایی
➕آرایش الکترونی
➕واکنش پذیری شیمیایی

نکات مربوط به عنصر تکنسیم

طرح در کنکور ۹۸ خارج از کشور

✔️تکنسیم با عدد اتمی ۴۳ در گروه ۷ و دوره ۵ جدول تناوبی قرار دارد.

✔️نخستین عنصری بود که در راکتور هسته ای ساخته شد.

✔️تکنسیم یک رادیوایزوتوپ است و به علت نیمه عمر کم خیلی سریع از بین می رود.

✔️همه تکنسیم موجود در جهان بصورت مصنوعی و از واکنش هسته ای ساخته ای شده اند.

✔️در جاهایی که مورد نیاز است بوسیله یک مولد هسته ای تولید شده و مصرف می شود (نمی توان آن را به مدت طولانی نگهداری کرد).

✔️این رادیوایزوتوپ در تصویربرداری پزشکی از غده تیروئید کاربرد دارد.

✔️یون یدید با یونی که حاوی تکنسیم-۹۹ است اندازه مشابهی دارد (نه با خود یون تکنسیم) و غده تیروئید هنگام جذب یدید این یون را نیز جذب می کند و با افزایش مقدار این یون در تیروئید امکان تصویربرداری فراهم می شود. تصویر تیروئید سالم بصورت پروانه ای متقارن و غیرسالم بصورت غیرمتقارن است.

تعداد خطوط طیفی نشری چند عنصر در ناحیه مرئی 

طرح در کنکور ۹۸ خارج از کشور

لیتیم = ۴ خط
هیدروژن = ۴ خط
هلیم = ۹ خط
نئون = ۲۲ خط
(۲ خط مربوط به نئون کمی بالاتر از ۷۰۰ نانومتر قرار گرفته ولی میتوان جزو ناحیه مرئی لحاظ کرد)

در ادامه نکات فصل اول شیمی دهم می پردازیم به :

چگونگی ایجاد طیف نشری خطی اتم هیدروژن

(طرح تست در کنکور ۹۸)

photo 2019 07 16 01 31 44 - مرور نکات فصل اول شیمی دهم

✔️هر چقدر فاصله ترازهای انتقالی بیشتر باشد، طول موج کوتاهتر (انرژی بیشتر)است و به رنگ بنفش نزدیک تر میشود.

✔️خطوط رنگی از انتقال الکترونها از لایه بالاتر به لایه n=2 بوجود می آیند.

نکات و مثالهایی از کوانتومی بودن

➕ماده و انرژی در نگاه ماکروسکوپی (از دور) پیوسته ولی در نگاه میکروسکوپی (از نزدیک) کوانتومی یا گسسته هستند.

➕مثال جالب درباره این موضوع خرمن گندم است، از دور یکپارچه و پیوسته ولی از نزدیک بصورت دانه دانه و کوانتومی و گسسته است!

➕مسیر شیبدار و پلکانی هم در این بحث مثال بارزی است اما بصورت ماکروسکوپی هم کوانتومی و پیوسته بودن آن مشخص است: مسیر شیبدار پیوسته ولی مسیر پلکانی گسسته و کوانتومی

نکات عدد کوانتومی اوربیتالی(l)

✔️دومین عدد کوانتومی (عدد کوانتومی فرعی) نیز نام می نامند.

✔️نوع زیرلایه یا نوع اوربیتال را مشخص می کند.

✔️می تواند مقادیر صحیح از صفر تا n-1 را در بر گیرد.

✔️اعداد مربوط به زیرلایه ها:
l=0⬅️ s, l=1⬅️p, l=2⬅️d, l=3⬅️f

✔️علاوه بر شکل اوربیتالها، تعداد اوربیتالهای هر زیر لایه را نیز مشخص میکند.

✔️تعداد اوربیتال در هر زیرلایه از رابطه زیر به دست می آید:
2l+1

✔️نام انواع اوربیتالها از حرف اول واژه هایی گرفته شده است که در گذشته برای مشخص کردن خطوط طیفی به کار می رفتند.

✔️معانی: s حرف اول sharp به معنی تیز، p حرف اول principal به معنی اصلی، d حرف اول diffuse به معنی پراکنده، و f حرف اول fundamental به معنی بنیادی است.

نکات مربوط به عدد کوانتومی اصلی (n)

✔️عددی است که بور برای مشخص کردن ترازهای انرژی به کار برده بود (در مدل کوانتومی به جای تراز انرژی از واژه لایه الکترونی استفاده می شود).

✔️شماره لایه الکترونی را مشخص می کند.

✔️سطح انرژی الکترون را مشخص می کند.

✔️تعداد زیرلایه ها را در یک لایه الکترونی مشخص می کند.

✔️تعداد کل اوربیتالها را در یک لایه الکترونی مشخص می کند.

✔️تعداد کل الکترون ها را در یک لایه الکترونی مشخص می کند.

✔️با افزایش مقدار n انرژی لایه الکترونی افزایش می یابد.

✔️در اطراف هسته اتم حداکثر هفت لایه الکترونی وجود دارد.

✔️مقدار n از عدد یک شروع می شود نه صفر

نکته کوچولو خارج از گود:

🔹ضریب شکست با طول موج رابطه معکوس دارد.

🔹در طبف نشری خطی H، فرابنفش کمترین طول موج ولی بیشترین زاویه شکست دارد و رنگ سرخ بیشترین طول موج ولی کمترین زاویه شکست

درصد قابل قبول در شیمی کنکور۹۸

در گروه تجربی برای رشته های تاپ (پزشکی، دندان پزشکی و داروسازی) کسب درصد حداقل ۶۵ در شیمی ضروری است پایین تر از ۶۵ در شیمی برای رسیدن به این رشته ها مطلوب نیست.

در گروه ریاضی کسب درصد حداقل ۶۰ در شیمی برای رشته های تاپ مهندسی ضروری است.

(این پیش بینی ها زمانی صادق است که در دروس دیگر هم به نسبت درصدهای قابل قبول و همسنگی کسب کند که ما اطلاعی از درصد مطلوب دروس دیگر نداریم، همچنین برای سهمیه دارها ممکن است وضعیت متفاوت باشد)

تمامی حقوق برای این مطلب از آن شبکه اینترنتی تی وی یا می باشد و کپی برداری ممنوع می باشد.

قسمت اول مجموعه فصل اول شیمی دهم به پایان رسید جهت اطلاع از جدیدترین مطالب لطفا در کانال و صفحه اینستاگرامی ما به آدرس(ای دی )  Tvya_ir عضو شوید

تی وی یا و حقوق کپی رایت :  منبع اصلی و نگارنده اصلی این مطلب استاد قهرمانی فرد می باشد جهت ارتباط با ایشان به سایت ORG.chemclass مراجعه کنید.

کانال تلگرام قوانین دانلود فایل دیگر مطالب ریاضی دوازدهم

جهت عضویت و استفاده از کانال تلگرامی ما در “کانال تلگرام” کلیک کنید .

تمامی مطالب اختصاصی بوده و کپی برداری بدون اجازه ناشر از جزء و کل آن ممنوع است.

 

نمایش بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا