اخبار کنکور

کلید کنکور تجربی 98 نظام جدید

در این مطلب کلید آزمون سرسرای کنکور 98 برای رشته 98 در داخل و خارج ارائه شده است...

در این مقاله کلید سوالات کنکور تجربی 98 داخل و خارج از کشور که توسط سازمان سنجش جمهوری اسلامی ایران ارائه گردیده است ارائه خواهد شد همین طور که میدانید نوع دفترچه های آزمون به چند سری A / B / C / D  تقسیم شده است که ما بر اساس این موارد کلید بر اساس هر دفترچه را قرار داده ایم.

در صورتی که شما حتما پاسخنامه مربوط به دفترچه روز کنکور خود را میخواهید مثلا دفترچه D یا F راهکاری برای شما در پایان مطلب قرار داده ایم که از سایت سازمان سنجش به راحتی این پاسخنامه را به دست آورید.

دوستان عزیز توجه داشته باشید دفترچه سوالات کنکور بر اساس 6 نوع دفترچه در عمومی و در تخصصی می باشد برای همین سوالات بهم ریخته شده اند و اینکه ما پاسخ نامه همه این موارد را بگذاریم طولانی خواهد شد بنابراین دفترچه سوالات مربوط به کد دفترچه ای که ما پاسخ نامه آن را قرار داده ایم را دانلود کرده و بر اساس سوالات آن پاسخنامه خود را چک کنید .

در این مقاله آزمون داخل کشور و خارج کشور کنکور تجربی بررسی گردیده است.

دوستان عزیز کنکوری 99 می دانید در کانال و صفحه اینستاگرام تی وی یا می توانید به محض آمدن اخبار کنکور آن ها را دریافت نمایید و اخبار و شبهاتی که احتمال رسمی شدن آن نیز زیاد هستن در این کانال و صفحه بررسی می شوند .

دوست من برای دیدن کانال تلگرام تی وی یا اینجا کلیک کن! دوست من برای دیدن صفحه اینستاگرام تی وی یا اینجا کلیک کن!

1/کلید سوالات کنکور تجربی 98 داخل

آزمون داخل/خارج کشور گروه آزمایشی دین زبان دفترچه بهیاری نوع دفترچه عمومی نوع دفترچه اختصاصی کد دفترچه
آزمون داخل کشور علوم تجربی اسلام انگلیسی ندارد B B 211B,221B
شماره سوال گزینه صحیح
1 2
2 1
3 3
4 4
5 2
6 1
7 4
8 3
9 4
10 2
11 1
12 3
13 4
14 1
15 1
16 3
17 2
18 4
19 2
20 3
21 4
22 1
23 3
24 3
25 2
26 2
27 4
28 3
29 4
30 2
شماره سوال گزینه صحیح
31 3
32 4
33 1
34 1
35 3
36 2
37 3
38 4
39 3
40 3
41 1
42 1
43 2
44 1
45 4
46 3
47 2
48 4
49 3
50 1
51 3
52 2
53 1
54 3
55 4
56 4
57 1
58 2
59 1
60 4
شماره سوال گزینه صحیح
61 2
62 2
63 4
64 4
65 1
66 3
67 3
68 2
69 3
70 1
71 1
72 3
73 3
74 4
75 2
76 1
77 1
78 4
79 4
80 2
81 3
82 3
83 4
84 2
85 4
86 3
87 4
88 3
89 1
90 3
شماره سوال گزینه صحیح
91 1
92 2
93 2
94 1
95 3
96 4
97 2
98 1
99 4
100 2
101 2
102 1
103 2
104 4
105 1
106 1
107 1
108 2
109 2
110 3
111 2
112 4
113 1
114 3
115 2
116 4
117 4
118 1
119 3
120 3
شماره سوال گزینه صحیح
121 4
122 4
123 3
124 3
125 2
126 3
127 1
128 2
129 1
130 3
131 4
132 3
133 4
134 1
135 1
136 2
137 4
138 2
139 2
140 4
141 2
142 3
143 1
144 3
145 1
146 1
147 4
148 2
149 4
150 3
شماره سوال گزینه صحیح
151 1
152 3
153 2
154 3
155 4
156 3
157 2
158 4
159 4
160 3
161 2
162 1
163 1
164 1
165 1
166 2
167 4
168 3
169 4
170 1
171 1
172 4
173 1
174 4
175 2
176 2
177 3
178 2
179 1
180 1
شماره سوال گزینه صحیح
181 2
182 3
183 4
184 1
185 2
186 3
187 1
188 3
189 3
190 3
191 2
192 4
193 4
194 1
195 2
196 4
197 4
198 1
199 2
200 3
201 4
202 1
203 2
204 3
205 3
206 2
207 1
208 4
209 3
210 1
شماره سوال گزینه صحیح
211 2
212 3
213 2
214 1
215 1
216 3
217 4
218 4
219 4
220 2
221 1
222 1
223 2
224 4
225 3
226 2
227 1
228 4
229 3
230 4
231 2
232 1
233 2
234 4
235 3
236 3
237 3
238 2
239 4
240 1
شماره سوال گزینه صحیح
241 4
242 3
243 1
244 2
245 4
246 3
247 4
248 2
249 گزینه1 با تاثیر مثبت
250 2
251 4
252 3
253 4
254 3
255 1
256 2
257 2
258 3
259 2
260 1
261 4
262 3
263 1
264 4
265 3
266 1
267 3
268 1
269 4
270 2
شماره سوال گزینه صحیح
271 سفید
272 سفید
273 سفید
274 سفید
275 سفید
276 سفید
277 سفید
278 سفید
279 سفید
280 سفید
281 سفید
282 سفید
283 سفید
284 سفید
285 سفید
286 سفید
287 سفید
288 سفید
289 سفید
290 سفید
291 سفید
292 سفید
293 سفید
294 سفید
295 سفید
296 سفید
297 سفید
298 سفید
299 سفید
300 سفید
شماره سوال گزینه صحیح
301 سفید
302 سفید
303 سفید
304 سفید
305 سفید
306 سفید
307 سفید
308 سفید
309 سفید
310 سفید
311 سفید
312 سفید
313 سفید
314 سفید
315 سفید
316 سفید
317 سفید
318 سفید
319 سفید
320 سفید

2/کلید سوالات کنکور تجربی 98 خارج از کشور

آزمون داخل/خارج کشور گروه آزمایشی دین زبان دفترچه بهیاری نوع دفترچه عمومی نوع دفترچه اختصاصی کد دفترچه
آزمون خارج کشور علوم تجربی اسلام انگلیسی ندارد A A 651A,261A

کلید سوالات کنکور تجربی 98 داخل و خارج از کشور

شماره سوال گزینه صحیح
1 4
2 1
3 1
4 2
5 3
6 4
7 2
8 1
9 1
10 3
11 3
12 2
13 2
14 3
15 2
16 4
17 4
18 3
19 1
20 1
21 3
22 4
23 3
24 3
25 2
26 1
27 2
28 4
29 2
30 4
شماره سوال گزینه صحیح
31 1
32 3
33 2
34 2
35 4
36 3
37 1
38 1
39 3
40 4
41 3
42 2
43 3
44 2
45 1
46 3
47 4
48 1
49 4
50 1
51 2
52 4
53 4
54 2
55 3
56 1
57 3
58 1
59 3
60 4
شماره سوال گزینه صحیح
61 2
62 2
63 3
64 1
65 3
66 1
67 2
68 4
69 4
70 2
71 4
72 1
73 4
74 2
75 3
76 2
77 3
78 4
79 1
80 3
81 2
82 2
83 1
84 4
85 3
86 1
87 3
88 4
89 2
90 1
شماره سوال گزینه صحیح
91 3
92 4
93 4
94 4
95 2
96 3
97 1
98 1
99 4
100 2
101 1
102 1
103 3
104 1
105 1
106 2
107 1
108 2
109 4
110 4
111 3
112 2
113 1
114 4
115 2
116 3
117 3
118 4
119 4
120 2
شماره سوال گزینه صحیح
121 3
122 3
123 1
124 4
125 2
126 1
127 4
128 3
129 4
130 1
131 2
132 2
133 1
134 3
135 2
136 3
137 2
138 4
139 4
140 1
141 3
142 2
143 4
144 1
145 4
146 3
147 3
148 2
149 3
150 1
شماره سوال گزینه صحیح
151 4
152 1
153 3
154 4
155 2
156 1
157 3
158 1
159 4
160 4
161 4
162 2
163 4
164 1
165 2
166 4
167 2
168 4
169 2
170 1
171 2
172 2
173 1
174 4
175 1
176 1
177 4
178 4
179 1
180 3
شماره سوال گزینه صحیح
181 2
182 4
183 3
184 3
185 2
186 2
187 3
188 2
189 3
190 2
191 3
192 4
193 3
194 2
195 3
196 3
197 3
198 2
199 1
200 1
201 4
202 1
203 3
204 1
205 1
206 4
207 3
208 2
209 1
210 3
شماره سوال گزینه صحیح
211 1
212 3
213 4
214 2
215 3
216 1
217 4
218 1
219 2
220 2
221 3
222 3
223 2
224 2
225 3
226 3
227 4
228 1
229 1
230 3
231 2
232 1
233 4
234 4
235 2
236 3
237 4
238 4
239 4
240 1
شماره سوال گزینه صحیح
241 2
242 2
243 2
244 1
245 1
246 2
247 4
248 3
249 1
250 1
251 1
252 3
253 3
254 3
255 2
256 3
257 2
258 4
259 2
260 2
261 4
262 2
263 1
264 3
265 4
266 4
267 3
268 4
269 1
270 1
شماره سوال گزینه صحیح
271 سفید
272 سفید
273 سفید
274 سفید
275 سفید
276 سفید
277 سفید
278 سفید
279 سفید
280 سفید
281 سفید
282 سفید
283 سفید
284 سفید
285 سفید
286 سفید
287 سفید
288 سفید
289 سفید
290 سفید
291 سفید
292 سفید
293 سفید
294 سفید
295 سفید
296 سفید
297 سفید
298 سفید
299 سفید
300 سفید
شماره سوال گزینه صحیح
301 سفید
302 سفید
303 سفید
304 سفید
305 سفید
306 سفید
307 سفید
308 سفید
309 سفید
310 سفید
311 سفید
312 سفید
313 سفید
314 سفید
315 سفید
316 سفید
317 سفید
318 سفید
319 سفید
320 سفید

دوستانی که می خواهند دفترچه های دیگر را بررسی کنند اعم از دفترچه های بهداری و… و هر نوع دیگر می توانند از طریق سیستم هوشمند سایت سازمان سنجش به آدرس زیر به راحتی این کار و جستجو را انجام دهند .

فرم جستجو دمو که در سایت سنجش خواهید دید … این فرم در سایت ما کار نمیکند به لینک پایین مطلب بروید
کلید
گروه آزمایشی
دین
زبان
نوع دفترچه عمومی
نوع دفترچه اختصاصی
آزمون داخل/خارج کشور

برای دیدن فرم هم اکنون اینجا کلیک کنید

[/box]

یا در صورتی که می خواهید با گروه مشاوران تی وی یا و بخش مشاوره ارتباط بگیرید ( برای انتخاب منابع و کتب برتر برای موفقیت در کنکور 99 – مشاوره رایگان  – منابع ویدیوی حدالمکان رایگان یا ارزان موسسات عالی کشور و انتخاب بهترین آموزشگاه های شهر های ایران ) می توانید هم اکنون از طریق راه زیر با ما ارتباط بگیرید.

جهت اطلاعات بیشتر برای این خدمات اینجا کلیک کنید.

/پایان کلید سوالات کنکور تجربی 98 داخل و خارج از کشور

نمایش بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این مقاله را هم ببینید...!
بستن
دکمه بازگشت به بالا