آمادگی امتحانیازدهم انسانی

سوالات نوبت دوم انسانی یازدهم

تمام دروس امتحانی نوبت دوم در پایه یازدهم رشته انسانی را به راحتی تمام 20 بگیرید ! این بار با تی وی یا :)

رنک

طراحی - DESIGN
DISPLAY
RECEPTION / CALL QUALITY
PERFORMANCE
SOFTWARE
BATTERY LIFE
ECOSYSTEM

خوب

نمره به آزمون های طراحی شده !

User Rating: 3.79 ( 4 votes)

جهت کسب معدل خوب باید همواره به دنبال منابع عالی بود به ویژه در هنگام امتحانات خرداد ماه و نیمسال دوم ( نوبت دوم ) که این موضوع مهم تر خواهد بود ؛ دانش آموزان رشته علوم انسانی پایه یازدهم در تمام دروس میتوانند فایل امتحان و پاسخنامه هر درس را برای دروس خود دانلود نمایند.

عنوان بسته : نمونه سوالات نوبت دوم یازدهم علوم انسانی | فایل دانلودی : نمونه سوال ( همراه با پاسخنامه ) نام دروس : پوشش کامل کتب درسی

در این بسته جامع و رایگان چه چیز های یافت می گردد ؟

 • سوالات مهم کتاب های درسی
 • پاسخنامه های برخی از بسته های امتحانی دروس
 • بررسی دروس :  انگلیسی ؛ روان شناسی ؛ علوم و فنون ادبی ؛ تاریخ ؛ جغرافیا ؛ دین و زندگی ؛ ریاضی و آمار ، جامعه شناسی ؛ عربی ، فارسی 
 • رایگان و بروز با آخرین ویرایشات !

نمونه سوال نوبت دوم درس دین و زندگی یازدهم 

آزمون بر مبنای بودجه بندی کتاب درسی و امتحانات نوبت اول از :

 • درس اول: هدایت الهی
 • درس دوم: تداوم هدایت
 • درس سوم: آخرین پیامبر
 • درس چهارم: معجزه جاویدان
 • درس پنجم: مسئولیت‌های پیامبر (ص)
 • درس ششم: پیشوای اسوه
 • درس هفتم: امامت، تداوم رسالت
 • درس هشتم: جان و جانشینی پیامبر (ص)
 • درس نهم: وضعیت فرهنگی، اجتماعی و سیاسی مسلمانان، پس از رحلت رسول خدا (ص)
 • درس دهم: احیای ارزش‌های راستین
 • درس یازدهم: جهاد در راستای ولایت ظاهری
 • درس دوازدهم: عصر غیبت امام زمان (ع)
 • درس سیزدهم: در انتظار ظهور
 • درس چهاردهم: مرجعیت و ولایت‌فقیه
 • درس پانزدهم: رهبری و مردم
 • درس شانزدهم: عزت نفس
 • درس هفدهم: زمینه‌های پیوند
 • درس هجدهم: پیوند مقدس
دانلود امتحان خرداد ماه دینی یازدهم

نمونه سوال نوبت دوم درس عربی انسانی یازدهم

آزمون بر مبنای بودجه بندی کتاب درسی و امتحانات نوبت اول از :

 • اَلدَّرْسُ الاَوَّلُ
 • اَلدَّرْسُ الثّانی
 • اَلدَّرْسُ الثّالِثُ
 • اَلدَّرْسُ الرّابِعُ
دانلود امتحان خرداد ماه عربی یازدهم

نمونه سوال نوبت دوم درس روانشناسی یازدهم

آزمون بر مبنای بودجه بندی کتاب درسی و امتحانات نوبت اول از :

 • درس اول: روان‌شناسی: تعریف و روش مورد مطالعه
 • درس دوم: روان‌شناسی رشد
 • درس سوم: احساس، توجه، ادراک
 • درس چهارم: حافظه و علل فراموشی
 • درس پنجم: تفکر (1) حل مسئله
 • درس ششم: تفکر (2) تصمیم‌گیری
 • درس هفتم: انگیزه و نگرش
 • درس هشتم: روان‌شناسی سلامت
دانلود امتحان خرداد ماه روان شناسی یازدهم

نمونه سوال نوبت دوم درس انسان و محیط زیست یازدهم

آزمون بر مبنای بودجه بندی کتاب درسی و امتحانات نوبت اول از :

 • فصل اول: آب، سرچشمه زندگی
 • فصل دوم: خاک، بستر زندگی
 • فصل سوم: هوا، نفس زندگی
 • فصل چهارم: انرژی، حرکت، زندگی
 • فصل پنجم: زباله، فاجعه محیط‌زیست
 • فصل ششم: تنوع زیستی، تابلوی زیبای آفرینش
 • فصل هفتم: محیط‌زیست، بستر گردشگری مسئولانه
دانلود امتحان خرداد ماه انسان و محیط زیست یازدهم

نمونه سوال نوبت دوم درس زبان انگلیسی یازدهم

آزمون بر مبنای بخش بندی کتاب و امتحانات نوبت اول از :

 • درس اول: Understanding People
 • درس دوم: A Healthy Lifestyle
 • درس سوم: Art and Culture
دانلود امتحان خرداد ماه انگلیسی یازدهم

نمونه سوال نوبت دوم درس علوم و فنون ادبی یازدهم

آزمون بر مبنای بودجه بندی کتاب درسی و امتحانات نوبت اول از :

 • ستایش: الهی
 • درس اول: تاریخ ادبیات فارسی در قرن‌های هفتم، هشتم و نهم
 • درس دوم: پایه‌های آوایی
 • درس سوم: تشبیه
 • درس چهارم: سبک‌شناسی قرن‌های هفتم، هشتم و نهم (سبک عراقی)
 • درس پنجم: پایه‌های آوایی همسان (1)
 • درس ششم: مجاز
 • درس هفتم: تاریخ ادبیات فارسی در قرن‌های دهم و یازدهم
 • درس هشتم: پایه‌های آوایی همسان (2)
 • درس نهم: استعاره
 • درس دهم: سبک‌شناسی قرن‌های دهم و یازدهم (سبک هندی)
 • درس یازدهم: پایه‌های آوایی همسان دو لختی
 • درس دوازدهم: کنایه 
 • نیایش
دانلود امتحان خرداد ماه علوم و فنون ادبی یازدهم

نمونه سوال نوبت دوم درس تاریخ یازدهم

آزمون بر مبنای بودجه بندی کتاب درسی و امتحانات نوبت اول از :

  • فصل اول: تاریخ‌شناسی

   • درس اول: منابع پژوهش در تاریخ اسلام و ایرانِ دوران اسلامی
   • درس دوم: روش پژوهش در تاریخ؛ بررسی و سنجش اعتبار شواهد و مدارک

  • فصل دوم: ظهور اسلام، حرکتی تازه در تاریخ بشر

   • درس سوم: اسلام در مکه
   • درس چهارم: امت و حکومت نبوی در مدینه
   • درس پنجم: تثبیت و گسترش اسلام در دوران خلفای نخستین
   • درس ششم: امویان بر مسند قدرت
   • درس هفتم: جهانِ اسلام در عصر خلافت عباسی

  • فصل سوم: ایران؛ از ورود اسلام تا پایان صفویه

   • درس هشتم: اسلام در ایران؛ زمینه‌های ظهور تمدن ایرانی – اسلامی
   • درس نهم: ظهور و گسترش تمدن ایرانی اسلامی
   • درس دهم: ایران در دوران غزنوی، سلجوقی و خوارزمشاهی
   • درس یازدهم: حکومت، جامعه و اقتصاد در عصر مغول تیموری
   • درس دوازدهم: فرهنگ و هنر در عصر مغول تیموری
   • درس سیزدهم: تحولات سیاسی و اقتصادی ایران در دورۀ صفوی
   • درس چهاردهم: فرهنگ و تمدن در عصر صفوی

  • فصل چهارم: اروپا در قرون وسطا و عصر جدید

   • درس پانزدهم: قرون وسطا
   • درس شانزدهم: رنسانس و عصر جدید
دانلود امتحان خرداد ماه تاریخ یازدهم

نمونه سوال نوبت دوم درس جغرافیا یازدهم

آزمون بر مبنای بودجه بندی کتاب درسی و امتحانات نوبت اول از :

 • فصل اول: ناحیه چیست

  • درس اول: معنا و مفهوم ناحیه
  • درس دوم: انسان و ناحیه

 • فصل دوم: نواحی طبیعی

  • درس سوم: نواحی آب و هوایی
  • درس چهارم: ناهمواری‌ها و اشکال زمین
  • درس پنجم: نواحی زیستی

 • فصل سوم: نواحی انسانی

  • درس ششم: نواحی فرهنگی
  • درس هفتم: نواحی اقتصادی (کشاورزی و صنعتی)
  • درس هشتم: نواحی اقتصادی (تجارت و اقتصاد جهانی)

 • فصل چهارم: نواحی سیاسی

  • درس نهم: معنا و مفهوم ناحیه سیاسی
  • درس دهم: کشور، یک ناحیه سیاسی
  • درس یازدهم: ژئوپلیتیک
دانلود امتحان خرداد ماه جغرافیا یازدهم

نمونه سوال نوبت دوم درس ریاضی و آمار یازدهم

آزمون بر مبنای بودجه بندی کتاب درسی و امتحانات نوبت اول از :

فصل اول: آشنایی با منطق و استدلال ریاضی

 • درس اول: گزاره‌ها و ترکیب گزاره‌ها
 • درس دوم: استدلال ریاضی

فصل دوم: تابع

 • درس اول: توابع ثابت، چند ضابطه‌ای و همانی
 • درس دوم: توابع پلکانی و قدر مطلقی
 • درس سوم: اعمال بر روی توابع

فصل سوم: آمار

 • درس اول: شاخص‌های آماری
 • درس دوم: سری‌های زمانی
دانلود امتحان خرداد ماه ریاضی و آمار یازدهم

نمونه سوال نوبت دوم درس جامعه شناسی یازدهم

آزمون بر مبنای بودجه بندی کتاب درسی و امتحانات نوبت اول از :

 • فصل اول: فرهنگ جهانی

  • درس اول: جهان فرهنگی
  • درس دوم: فرهنگ جهانی
  • درس سوم: نمونه‌های فرهنگ جهانی (1)
  • درس چهارم: نمونه‌های فرهنگ جهانی (2)

 • فصل دوم: فرهنگ معاصر غرب و نظام نوین جهانی

  • درس پنجم: باورها و ارزش‌های بنیادین فرهنگ غرب
  • درس ششم: چگونگی تکوین فرهنگ معاصر غرب
  • درس هفتم: جامعه جهانی
  • درس هشتم: تحولات نظام جهانی

 • فصل سوم: چالش‌های جهانی

  • درس نهم: جهان دو قطبی
  • درس دهم: جنگ‌ها و تقابل‌های جهانی
  • درس یازدهم: بحران‌های اقتصادی و زیست‌محیطی
  • درس دوازدهم: بحران‌های معرفتی و معنوی

 • فصل چهارم: بیداری اسلامی و جهان جدید

  • درس سیزدهم: سرآغاز بیداری اسلامی
  • درس چهاردهم: انقلاب اسلامی ایران؛ نقطه عطف بیداری اسلامی
  • درس پانزدهم: افق بیداری اسلامی
دانلود امتحان خرداد ماه جامعه شناسی یازدهم

نمونه سوال نوبت دوم درس فارسی یازدهم

ادبیات فارسی هر ساله دارای 2 نمره شعر حفظی می باشد ؛ در صورتی که امسال نیز این قاعده پا بر جا باشد از دبیر خود جویا شوید…

دانلود امتحان خرداد ماه فارسی یازدهم

جهت دانلود ” بسته نمونه سوالات امتحان نوبت دوم و  خردادماه رشته انسانی پایه یازدهم از باکس دانلود های زیر هر درس استفاده نمایید.

جهت دریافت و دانلود لطفا بر گزینه دانلود کلیک نمایید .

اینستاگرام تی وی یا کانال تلگرام دیگر جزوه / درسنامه ها

جهت عضویت و استفاده از کانال تلگرامی ما در “کانال تلگرام” کلیک کنید همچنین “صفحه اینستاگرام “ تی وی یا گهگاهی شگفتانه ها دارد !!!

تمامی مطالب اختصاصی بوده و کپی برداری بدون اجازه ناشر از جزء و کل آن ممنوع است.

نمایش بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این مقاله را هم ببینید...!
بستن
دکمه بازگشت به بالا