ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است

  بسیار خب
    تیکت عمومی 4758
  فصل دوم زیست دهم ؛ گوارش در جانداران
  بسته شده

  پاسخ ها

  • علی رضا اژه ای پاسخ داد

   منفذ دفعی:

   ۱. پارامسی: مواد دفعی حاصل از گوارش درون سلولی از طریق این منفذ از سلول خارج می‌شوند

   ❗️صحیح/غلط: در پارامسی کریچهٔ دفعی از طریق منفذ دفعی خارج می‌شود : ❌غلط چون «محتویات» این کریچه خارج می‌شوند نه خود آن.

   ۲. پلاناریا: در بدن خود دارای چندین منفذ دفعی است که دفع آب اضافی از طریق آن ها انجام می‌شود. پس:

    منفذ دفعی در جانداران دارای ساختار مشخص برای دفع همانند جانداران فاقد این ساختار مشاهده می‌شود.

   منفذ دفعی در جانداران تک سلولی و پرسلولی مشاهده می‌شود.

    در پارامسی و پلاناریا مژک همانند منفذ دفعی مشاهده می‌شود.

   ---------

   به قلم سمانه توتونچیان

   رتبهٔ ۱۴ منطقه ۱ - دانشجوی پزشکی دانشگاه علوم‌پزشکی تهران

   علیرضا اژه ای -  Insta: Nezam.ir

   مشاور و پشتیبان کنکور

  • dana پاسخ داد

   ممنون از لطف شما 

   تی وی یا واقعا متفاوت ترین سایت آموزشی ایرانه :)